I Ns 139/17

POSTANOWIENIE

23 października 2017 roku

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Wojciech Stanke

po rozpoznaniu 23 października 2017 roku w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Pawła Wiśniewskiego

przy udziale Małgorzaty Van Suntum i Marii Wiśniewskiej

o stwierdzenie nabycia spadku

postanawia

ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Małgorzaty Van Suntum kuratora procesowego w osobie adwokata Anny Turlej (adres: ul. Romka Strzałkowskiego 5/7, Poznań).

Asesor sądowy
Wojciech Stanke

Rejestr zmian dla: I Ns 139/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Maciej Stachowiak
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Maciej Stachowiak
Dokument z dnia:
2018-02-21
Publikacja w dniu:
2018-02-21
Opis zmiany:
b/d