I Ns 24/18

Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział I Cywilny ogłasza, że Ewa Dukarska, Rafał Krzysztof Dukarski, Sebastian Seweryn Dukarski i Sandra Dukarska złożyli przed notariuszem  Andrzejem Ratajem  z Kancelarii Notarialnej w Poznaniu ul. Szewskiej 18  wykaz inwentarza po Krzysztofie Dukaraskim, synu Jana i Marii,  PESEL 58121400959 ostatnio zamieszkałym w Poznaniu na Osiedlu Bolesława Chrobrego 1 m. 166, zmarłego 3 stycznia 2016 . (Repertorium A 2634/2017). 

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy,   może  złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

/-/ SSR Mariusz Gotowski

Rejestr zmian dla: I Ns 24/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Maciej Stachowiak
Dokument z dnia:
2018-02-02
Publikacja w dniu:
2018-02-02
Opis zmiany:
b/d